mgr Marcin Krzemień

Katedra Prawa Europejskiego

Materiały dla studentów

PODSTAWY PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ (19/20)

Lista zagadnień do nauki przedmiotu Podstawy Prawa Unii Europejskiej (2019/20) znajduje się tutaj: na stronie Katedry -> tutaj.

 

Cwiczenia I  – status prawny Unii Europejskiej

Ćwiczenia I – proces integracji europejskiej

Cwiczenia II – Zasada skutku bezpośredniego i wyrok w sprawie Van Gend En Loos

Ćwiczenia II – zasada pierwszeństwa

Ćwiczenia III – Instytucje Unii Europejskiej

Cwiczenia IV – LM/Celmer C-216/18

Ćwiczenia VI – Źródła prawa UE

Cwiczenia VII  – wystąpienie z Unii (art. 50 TUE) a sprawa brytyjska

Ćwiczenia VIII – skarga na nieważność aktów Unii

IX – Odpowiedzialnosc odszkodowawcza P. Cz. + zasada autonomii proceduralnej

X – Art. 267 TFUE

XII – Obywatelstwo Unii Europejskiej

PRAWO MATERIALNE UNII EUROPEJSKIEJ (19/20)

Lista zagadnień do nauki przedmiotu Prawo Materialne Unii Europejskiej (2019/20) znajduje się również na stronie Katedry -> tutaj.

Swoboda przepływu towarów

swoboda przeplywu pracownikow

Swoboda przepływu przedsiębiorczości

Swoboda przepływu usług

Swoboda przepływu kapitału